NATURKOLLISJON

Denne serien vart til etter eit år i London,

der eg, oppvaksen i fjella på Voss,

vart brutalt medviten om distansen mellom mennesket og naturen.
Korleis kan ein forstå den enorme verdien av naturen,

når ein er så distansert frå den?

kva skjer når det naturstridige vert naturleg?

Er me på veg mot ein naturkollisjon?

Bileta er handteikna med blyant og fargeblyant. 

Dei vert selde som sertifiserte og nummererte giclée trykk i opplag på 40 eksemplar.

  • w-facebook
  • w-flickr
  • Twitter Clean